Ocena metodą 360°

Ocenianie jako kompleksowe narzędzie, zajmuje centralne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi i służy wielu celom, na przykład: administracyjnym, informacyjnym i motywacyjnym. Metoda 360° jest rodzajem oceny i służy przede wszystkim ocenie kadry menedżerskiej.

Ocena metodą 360° - HPS

Podczas oceny 360° każdy z ocenianych dokonuje samooceny oraz otrzymuje informację zwrotną dotyczącą swojej pracy od innych członków organizacji i osób, z którymi współpracuje na bieżąco. W praktyce oznacza to, że każdy z nich otrzymuje informacje pochodzące od przełożonych, podwładnych, kolegów zajmujących podobne stanowiska. Czasami dana osoba oceniana jest również przez klienta lub dostawcę.

Ocena pracowników metodą 360° stopni jest doskonałą metodą pomiaru rozwoju kompetencji miękkich. Dostarcza osobom ocenianym niezwykle cennych wskazówek rozwojowych raz motywuje do wprowadzania zmian w swoim zachowaniu.

W sytuacji, gdy w organizacji pojawia się potrzeba przeprowadzenia oceny kompetencji jej pracowników, możemy zaoferować wsparcie Klienta w przygotowaniu i przeprowadzeniu takiego audytu – oceny 90°, 180°, 270° lub 360°.

Usługa ta może obejmować cały proces oceny:

✓   ustalenie kryteriów oceny
✓   przygotowanie narzędzi i procedur
✓   koordynacja procesu oceny
✓   analiza wyników
✓   opracowanie raportów indywidualnych i zbiorczych
✓   przeprowadzenie sesji informacji zwrotnych i planowania rozwoju

Dysponujemy narzędziem informatycznym, które może wesprzeć proces oceny. Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się z naszymi rozwiązaniami w zakresie oceny 360°  - np. przykładowymi formularzami oceny, czy też przykładowymi raportami z oceny - zapraszamy do kontaktu.