Assessment & Development Center

Assessment & Development Center jest jedną z najbardziej trafnych metod oceny potencjału kompetencyjnego pracowników, co zostało potwierdzone licznymi badaniami, jak i w praktyce wielu firm.

HPS

Assessment Center oraz Development Center, to narzędzia analogiczne względem siebie pod kątem metodologicznym. To co je różnicuje to cel, dla które go zostają zastosowane. Assessment Center (ośrodek oceny) jest głównie wykorzystywane w procesach rekrutacji i selekcji. Głównym celem Development Center (ośrodek rozwoju) jest dalszy rozwój pracownika, poprzedzony diagnozą jego kompetencji.

Dlaczego MY?

   Dysponujemy doświadczonym zespołem Asesorskim. Większość naszych konsultantów stanowią psychologowie lub osoby z przygotowaniem psychologicznym.

  Nasi Asesorzy dokonywali ocen kompetencji osób na różnych stanowiskach począwszy od studentów ubiegających się o prestiżowe staże aż po strategiczne stanowiska dyrektorskie.

   Nasi konsultanci brali udział w kilkudziesięciu sesjach Assessment Center/Development Center, oceniając kilka tysięcy osób badanych. Od 7 lat pracujemy w niezmiennym składzie.

   Pracujemy na autorskich narzędziach, stanowiących wyzwanie dla uczestników sesji, pozytywnie odbieranych zarówno przez osoby badane jak i sponsorów projektu.

   Wykorzystywane przez nas narzędzia/zadania podczas sesji Assessment Center/Development Center są odpowiednio sprecyzowane i dopasowane, tak aby umożliwiały zaprezentowanie przez uczestników sesji pełnej skali zachowań w ramach ocenianych kompetencji.

Etapy projektu: