Coaching

„Statki są najbezpieczniejsze w porcie, ale nie po to zostały zbudowane.” - Walt Disney

Coaching - HPS

COACHING to forma rozwoju, w której jedna osoba (coach) wspiera drugą (Klienta) w nauce i rozwoju osobistym w sposób korzystny dla Klienta. Coaching to zwykle rozmowa lub szereg rozmów między dwiema osobami. Coach stara się prowadzić rozmowę tak, aby Klient mógł z niej skorzystać i zrobić postępy w nauce. Rozmowy coachingowe mają różne formy i odbywają się w różnych środowiskach. Ludzie angażują coacha, ponieważ chcą poprawić własną sytuację i osiągnąć cel. Pragną uczyć się nowych sposobów myślenia i zachowania w różnych sytuacjach, by zyskiwać lepsze rezultaty.

Do powszechnych celów należy lepsza organizacja i skuteczność w pracy; większa pewność siebie w pewnych sytuacjach; a czasem po prostu skuteczniejsza interakcja z innymi ludźmi. Coach stosuje połączenie obserwacji, zadawania pytań, słuchania i informacji zwrotnej, aby prowadzić rozmowę, w wyniku której Klient uczy się i wyciąga wnioski. Klient jest obiektem uwagi i koncentracji coacha, przez co może osiągnąć większą świadomość własnej sytuacji. Dodatkowo coaching umożliwia Klientowi odkrycie nowych sposobów rozwiązywania problemów, osiągania lepszych wyników i łatwiejszego dochodzenia do wyznaczonych celów.

Założenia

Coaching składa się z 8-10 sesji coachingowych
Każda z sesji trwa 60-90 minut
Sesje powinny odbywać się w odstępach min 1 a max 3 tygodnie

Kluczowe korzyści z coachingu to m.in.:

   Pogłębiona znajomość samego siebie – swoich mocnych i ograniczeń, preferowanych sposobów działania, zachowań, które przybliżają do osiągania sukcesów oraz od nich oddalają.
   Zwiększona motywacja.
   Zwiększona skuteczność osobista w sytuacjach, w których wcześniej uczestnik coaching nie odnosił oczekiwanych rezultatów.
   Lepsza zdolność budowania relacji z innymi i wywierania na nich wpływu.

Chcesz rozwinąć swój biznes? Skontaktuj się z nami!