DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH – ON LINE

2.	Doradztwo psychologiczne dla klientów indywidualnych - on line

Co możemy Ci zaproponować:

Indywidualne rozmowy on line z psychologiem, psychoterapeutą.

Kto je realizuje:

Doświadczony psycholog - łączy podejście konsultanta biznesu, doradcy karierowego i terapeuty.

Zapraszamy Cię na spotkania, w sytuacji gdy:

 odczuwasz niepokój związany z obecną sytuacją zawodową, rynkową, łączeniem sfery prywatnej i zawodowej,
martwisz się o swoje zdrowie i swoją przyszłość zawodową,
 przeżywasz przeciążenie pracą, masz wrażanie, że obowiązki przekraczają twoje kompetencje,
pracujesz zdalnie i widzisz trudności w utrzymaniu efektywności w pracy, godzeniu życia prywatnego i zawodowego,
przeżywasz duży, obciążający Cię stres w różnych sytuacjach zawodowych,
doświadczasz trudności w relacji z innymi (współpracownik, podwładny, przełożony, klient),
przeżywasz wypalenie zawodowe, kryzys kariery.

Dlaczego warto z nami porozmawiać?

Rozmowy pomogą Ci w sytuacji niepewności, zaistniałej zmiany, stresu związanego z funkcjonowaniem zawodowym:
 utrzymać dobrą kondycję psychiczną,
wdrożyć się do pracy i osiągnąć skuteczności działania,
 poradzić sobie z zaistniałymi problemami na styku praca/życie prywatne,
poznać i dopasować do osobistej sytuacji zasady higieny psychicznej,
poukładać relacje z innymi,
nazwać swoje obawy i określić motywację, która pozwoli działać/
odzyskać kontrolę/ odnaleźć się w zmianie lub sytuacji stresowej.

Formuła:

On-line, 1-2 spotkania (1h)

„Zmień swoje myśli, a zmienisz swój świat” – Norman Vincent Peale”

Kontakt do Konsultanta/Psychologa

Monika Kawecka
Mail: monika.kawecka@hps-ac.pl
Tel: 500 004 957