Strategia HRM

W opracowaniu strategii HRM koncentrujemy się na zaprojektowaniu oraz wzajemnym powiązaniu poszczególnych procesów personalnych w sposób zapewniający Twojej organizacji zasoby ludzkie o kompetencjach kluczowych dla realizacji celów strategicznych Klienta.

Strategia HRM - HPS

Wdrażamy projekt wtedy, kiedy:

  brak jest spójnej strategii HRM w organizacji Klienta,
  wymagane są zmiany na poziomie strategii biznesowej organizacji oraz związana z tym konieczność zmiany strategii HRM,
  zmienia się wizja i misja organizacji.

Korzyści z wdrożenia projektu:

  strategia HRM zorientowana na osiąganie celów strategicznych organizacji,
  spójny system zarządzania zasobami ludzkimi (od momentu zatrudnienia, poprzez motywowanie i rozwój pracownika), zgodny z misją wizją, wartościami i kulturą organizacyjną firmy,
  system HRM oparty na najlepszych benchmarkach rynkowych.

Przebieg projektu: